Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao tháng giêng" 2022

Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn Giải thưởng "Sao tháng giêng". Xem tại đây

Nhãn

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  292,195       1/484