Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


NỘI DUNG

  Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao tháng giêng" 2022

  Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn Giải thưởng "Sao tháng giêng". Xem tại đây

  Nhãn

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    257,486       1/221