Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


NỘI DUNG

  Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao tháng giêng" 2018

  Công văn đề nghị xét chọn. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn cấp trường. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn cấp tỉnh. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn cấp Trung ương. Xem tại đây

  Hồ sơ xét chọn Giải thưởng "Sao tháng giêng". Xem tại đây


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    257,504       1/221