Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


Thông báo tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2021 - 2022

Thông báo tổ chức Đại hội Chi hội. Xem tại đây

Biên bản Đại hội Chi hội. Xem tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  362,990       1/617