Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao tháng giêng" 2021

Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn Giải thưởng "Sao tháng giêng". Xem tại đây

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  327,820       1/423