Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


NỘI DUNG

  Hướng dẫn tổ chức Đại hội Liên chi Hội Sinh viên khoa nhiệm kỳ 2019 - 2020

  Thông báo tổ chức Đại hội LCH Sinh viên khoa. Xem tại đây

  Các văn bản tổ chức Đại hội LCH Sinh viên khoa. Xem tại đây

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    257,010       1/287