Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


NỘI DUNG

  Thông báo xét chọn danh hiệu "SV 5 tốt" và Giải thưởng "Sao Tháng giêng" năm 2016

  Các bạn xem cụ thể thông báo tại đây

  Hồ sơ xét Sinh viên 5 tốt cấp trường xem tại đây

  Hồ sơ xét sinh viên 5 tốt cấp tỉnh xem tại đây

  Hồ sơ xét sinh viên 5 tốt cấp TW xem tại đây

  Hồ sơ tham gia Giải thưởng "Sao Tháng giêng" xem tại đây 


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    257,536       1/221