Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng khóa V, nhiệm kỳ 2010 - 2012

     
    Đ/c Lê Sơn Quang  
      Bí thư  
  Đ/c Vũ Văn Tuấn   Đ/c Trần Tiến Đ/c Trần Hoàng Minh
  Phó Bí thư Phó Bí thư Thường trực Phó Bí thư

                                                               

   Đ/c Đoàn Việt Anh           Đ/c Mai Duy Đạt
  Ủy viên Ban Thường vụ Ủy viên Ban Thường vụ

                                                           

  Đ/c Phan Thành Nam

  UV BCH

   Đ/c Nguyễn Hoàng Hải

  UV BCH

    Đ/c Lê Kim Phụng

  UV BCH

   Đ/c Bùi Thanh Xuân

  UV BCH

   Đ/c Võ Ngọc Vinh

  UV BCH

  Đ/c Trần Văn Thọ

  UV BCH

    Đ/c Nguyễn Quốc Tuân

  UV BCH

   Đ/c Nguyễn Thị Diễm Phúc

  UV BCH

    Đ/c Huỳnh Thúc Hiếu

  UV BCH

   Đ/c Nguyễn Quang Vinh

  UV BCH

   Đ/c Trần Văn Cảnh

  UV BCH

      Đ/c Lê Phú Đông

  UV BCH

                                          

  Đ/c Nguyễn Thành Trung
  UV BCH

                                                           

  Các bạn download file tại đây


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    886,829       1/287