Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009

  Quyết định công nhận Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009

  Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  1

  Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương

  Bí thư Đoàn trường

  2

  Đ/c Lê Sơn Quang

  P. Bí thư TT

  3

  Đ/c Trần Tiến

  P. Bí thư

  4

  Đ/c Trần Hoàng Minh

  UVTV

  5

  Đ/c Vũ Văn Tuấn

  UVTV

  6

  Đ/c Phan Tôn Tẩn

  UVTV

  7

  Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

  UVTV

  8

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng

  UV. BCH

  9

  Đ/c Đoàn Việt Anh

  UV. BCH

  10

  Đ/c Trần Vũ

  UV. BCH

  11

  Đ/c Mai Duy Đạt

  UV. BCH

  12

  Đ/c Phan Thanh Quang

  UV. BCH

  13

  Đ/c Nguyễn Thu Hiền

  UV. BCH

  14

  Đ/c Lê Kim Phụng

  UV. BCH

  15

  Đ/c Võ Trọng Vinh

  UV. BCH

  16

  Đ/c Nguyễn Hoàng Hải

  UV. BCH

  17

  Đ/c Phạm Tùng

  UV. BCH

  18

  Đ/c Nguyễn Ngọc Long

  UV. BCH

  19

  Đ/c Lê Phú Đông

  UV. BCH

  20

  Đ/c Mai Nguyễn Thùy Linh

  UV. BCH

  21

  Đ/c Nguyễn Thành Trung

  UV. BCH


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    886,838       1/287