Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

   
    Đ/c Lê Sơn Quang  
   

   Đ/c Lê Sơn Quang

  Bí thư

   
     

   

   Đ/c Trần Tiến

   Phó Bí thư 

   

  Đ/c Lê Phú Đông    

  Ủy viên Ban Thường vụ  

  Đ/c Mai Duy Đạt

  Ủy viên Ban Thường vụ   

     Đ/c Trần Thanh Huyền

  Ủy viên Ban Thường vụ 

          

     Đ/c Huỳnh Thúc Hiếu

  UV. BCH        

     Đ/c Phan Kiên Cường

  UV. BCH        

   Đ/c Nguyễn Việt Hùng 

  UV. BCH        

   Đ/c Đặng Đại Hùng

  UV. BCH        

  Đ/c Phan Thành Nam

  UV. BCH

   Đ/c Tô Thị Lan Phương

  UV. BCH

  Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương

  UV. BCH

  Đ/c Nguyễn Thành Trung

  UV. BCH

   Đ/c Phạm Thị Hồng Thắm 

  UV. BCH

       

   

   

   

                                    


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    869,112       1/372