Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  A - Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2010 - 2012

   

   

   

  STT
  HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ
  1 LÊ SƠN QUANG VP ĐOÀN - HSV TRƯỜNG BÍ THƯ
  2 TRẦN TIẾN VP ĐOÀN - HSV TRƯỜNG PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
  3 TRẦN HOÀNG MINH VP ĐOÀN - HSV TRƯỜNG PHÓ BÍ THƯ
  4 VŨ VĂN TUẤN VP ĐOÀN  - HSV TRƯỜNG PHÓ BÍ THƯ
  5 MAI DUY ĐẠT CƠ ĐIỆN ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
  6 NGUYỄN VĂN TUẤN ĐÔNG PHƯƠNG ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
  7 ĐOÀN VIỆT ANH QUẢN TRỊ KTQT ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
  8 NGUYỄN HOÀNG HẢI QUẢN TRỊ KTQT UVBCH
  9 LÊ PHÚ ĐÔNG SHMT UVBCH
  10 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC HÓA - TP UVBCH
  11 LÊ KIM PHỤNG HÓA - TP UVBCH
  12 HOÀNG TIẾN DŨNG ĐÔNG PHƯƠNG UVBCH
  13 PHAN THÀNH NAM TÀI CHÍNH KT UVBCH
  14 TRẦN VĂN THỌ TÀI CHÍNH KT UVBCH
  15 NGUYỄN THÀNH TRUNG KỸ THUẬT CT UVBCH
  16 NGUYỄN QUỐC TUÂN CNTT UVBCH
  17 VÕ NGỌC VINH ĐIỆN TỬ VT UVBCH
  18 NGUYỄN QUANG VINH CƠ ĐIỆN UVBCH
  19 BÙI THANH XUÂN NGOẠI NGỮ UVBCH
  20 NGUYỄN VĂN CẢNH KÝ TÚC XÁ UVBCH
  21 HUỲNH THÚC HIẾU QUẢN TRỊ KTQT UVBCH

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    886,876       1/287