Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 - 2018

Thông báo tổ chức Đại hội. Xem tại đây.

Các nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội. Xem tại đây