Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


Công văn giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ BCH Đoàn các khoa. Xem tại đây

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ phòng Đào tạo. Xem tại đây

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ Khu Nội trú. Xem tại đây

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ phòng Chi đòa cơ quan. Xem tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  811,059       1/423