Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Công văn giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

  - Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ BCH Đoàn các khoa. Xem tại đây

  - Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ phòng Đào tạo. Xem tại đây

  - Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ Khu Nội trú. Xem tại đây

  - Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ phòng Chi đòa cơ quan. Xem tại đây


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    721,324       1/287