Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên

Kế hoạch xét chọn đoàn CĐCQ, đoàn viên là sinh viên học lớp đối tượng đảng 2017

Đoàn Thanh niên trường Kính gửi Đảng ủy, BGH Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị 
Đoàn Thanh niên trường thông báo đến Chi đoàn Cơ quan, BCH Đoàn các khoa, các chi đoàn, đoàn viên trong trường tiến hành bầu chọn đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng khóa IX năm 2017. 
Trân trọng./.

Tải tại đây