Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Quyết định công nhận BCH Đoàn khoa năm 2017

  1. Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

  2. Khoa Tài chính - kế toán

  3. Khoa Ngôn ngữ anh

  4. Khoa Đông phương

  5. Khoa Công nghệ thông tin

  6. Khoa Cơ điện - Điện tử

  7. Khoa Kỹ thuật công trình

  8. Khoa Kỹ thuật HH - MT

  9. Khoa Dược

  10. Chi đoàn cơ quan


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    721,341       1/287