Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên

Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam.

Các Đ/c xem cụ thể tại đây.