Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên trường theo đào tạo tín chỉ.

Nội dung khảo sát:

     Thực trạng tổ chức, hoạt động Đoàn và Công tác chỉ đạo trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ: Hệ thống tổ chức; phương thức hoạt động; những vấn đề đặt ra.

     Đề xuất các giải pháp tổ chức và hoạt động của Đoàn thành niên trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ: Giải pháp về tổ chức; giải pháp về hoạt động; đề xuất các mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp.

Thời gian và cách thức khảo sát:

    Thời gian, địa điển khảo sát:

    Sáng ngày 19/9/2009: Làm việc với 01 chi đoàn thuộc trường Đại học Lạc Hồng.

    Chiều ngày 19/9/2009: Làm việc với Đoàn trường Đại học Lạc Hồng

    Cách thức khảo sát:

    Đoàn công tác làm việc trực tiếp với các chi đoàn và đoàn trường.

    Ban thường vụ Đoàn trường chuẩn bị địa điểm, chi đoàn được khảo sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung khảo sát và các tài liệu cần thiết phục vụ nội dung khảo sát.

    Thành phần đoàn công tác:

    Đồng chí Lê Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trugn ương Đoàn, Phó trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn.

    Đồng chí Doãn Đức Hảo - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

    Đồng chí Nguyễn Đình Mạnh - Phó vụ trưởng Vụ công tác Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Đồng chí Đỗ Ngọc Hà - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên.

    Đồng chí Nguyễn Hồng Linh - Trưởng khoa Công tác Thanh thiếu nhi, Học viện thanh thiếu nhi Việt Nam.

    Đồng chí Lương Thị Lịch - Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

    Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú - Chuyên viên Vụ công tác học sinh sinh viên, Bộ giáo dục và Đào tạo.

    Đồng chí Lê Thị Hải Hà - Cán bộ Ban tổ chức Trung ương Đoàn.

    Đồng chí Nguyễn Thái An - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,047,664       1/620