Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


NỘI DUNG

  Bộ hồ sơ mẫu đề nghị công nhận Ban Chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2012 - 2013.

  Các đồng chí download file tại đây nhé.

  Lưu ý: các đồng chí vui lòng hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo bộ hồ sơ mẫu trên nhé.

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,910,795       1/373