Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


Bộ hồ sơ mẫu đề nghị công nhận Ban Chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2012 - 2013.

Các đồng chí download file tại đây nhé.

Lưu ý: các đồng chí vui lòng hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo bộ hồ sơ mẫu trên nhé.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,047,662       1/619