Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


NỘI DUNG

  Thông báo về "Hội thi Học tập và làm theo lời tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

   

  Gửi quý đồng chí các nội dung về hội thi :Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. Trong đó có thay đổi về thời gian tổ chức thi vòng loại cụ thể như sau: 
  Vòng loại: 16g00 ngày16/05/2016 tại phòng B203 
  Vòng Chung kết:16g00 ngày 17/5/2016 phòng B203 
  Trân trọng 

  Thể lệ Hội thi

  Đề cương hội thi

  Danh sách đăng ký


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,923,414       1/217