Bản tin Đoàn - Hội

Đoàn TN - Hội SV  »  Bản tin Đoàn - Hội


Kế hoạch chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015

Đăng ký tham gia chiến dịch đến hết ngày 19/6/2015 (Thứ sáu) tại VP. Đoàn - Hội sinh viên trường - phòng E103, cơ sở 3. 

Sinh viên đăng ký tham gia chiến dịch tập trung lúc 11h00, ngày 22 tháng 6 năm 2015 (Thứ hai) tại phòng E105, cơ sở 3. 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 061.3.951.957

Các bạn tải file kế hoạch chi tiết tại đây.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  981,990       1/485