Bản tin Đoàn - Hội

Đoàn TN - Hội SV  »  Bản tin Đoàn - Hội

Bản tin số 05: Sinh viên Đại học Lạc Hồng nhảy dân vũ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (trailer)