Bản tin Đoàn - Hội

Đoàn TN - Hội SV  »  Bản tin Đoàn - Hội


Thông báo V/v nộp hồ sơ xét tôn vinh người Hiến máu nhân đạo năm 2013 - 2014

Xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Đoàn - Hội sinh viên trường

Tòa nhà E - E103, cơ sở 3, trường ĐH Lạc Hồng.

Số điện thoại: 0613. 951.957

Xét tôn vinh các cá nhân hiến máu từ lần thứ 5 trở lên:  đề nghị photo các phiếu hiến máu và nộp về VP. Đoàn - Hội SV trường.

Các bạn tải file về tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  981,987       1/484