Thư viện ảnh

Đoàn TN - Hội SV  »  Thư viện ảnh

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết nhật ký cá nhân về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.