Tin tức

Sinh viên ĐH Lạc Hồng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai, năm học 2019 – 2020

Tối 08 01, tại trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện Golden Lotus, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 09/01/2021), Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, năm học 2019 – 2020

Hình 1: Lễ tuyên dương các nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2019 - 2020

 

Hình 2: Các tập thể nhận tuyên dương "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2019 - 2020

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được phát động triển khai từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 2018 và tiếp tục được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X triển khai trong nhiệm kỳ 2018 2023. Đây là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu có uy tín, minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân sinh viên trong rèn luyện, hoàn thiện mình ở 5 tiêu chí “Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt.” 

Năm nay, Trường Đại học Lạc Hồng 24 sinh viên được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 03 tập thể được trao tặng danh hiệu "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Đây là năm số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nhiều nhất từ khi sinh viên trường Đại học Lạc Hồng tham gia phong trào. 

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Lạc Hồng có 05 cán bộ Hội Sinh viên được Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tuyên dương là Cán bộ Hội tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2019 – 2020.

HÌnh 3: Các cá nhân nhận tuyên dương "Cán bộ Hội tiêu biểu" cáp tỉnh năm học 2019 - 2020

 

 

 

Đoàn - Hội SV Trường

Sinh viên 5 tốt, cán bộ Hội tiêu biểu


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        8,016,677       1/287