Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


NỘI DUNG

  3.Bảng tổng hợp Thành tích của Hội Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

   MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
  CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

    

  STT THỜI GIAN THÀNH TÍCH SỐ KHEN THƯỞNG CẤP QUYẾT ĐỊNH
   01 09/01/1998 Giải Khuyến khích toàn đoàn Hội thi “Tiếng hát sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc” năm 1998. 2040QQD/BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin
  02 03/01/1998 Giải Khuyến khích Hội thi “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn quốc năm 1998”. 3452QĐ/GDDT Bộ Giáo dục & Đào tạo
  03 07/01/1998 Huy Chương bạc Hội thi ““Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn quốc năm 1998”. 2634/QĐ/VHTT Bộ Văn hóa Thông tin
  04 10/01/1998 Giải Khuyến khích toàn đoàn Hội thi “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn quốc năm 1998”. 361QĐ/TU Trung ương Đoàn Thanh niên
  05 06/01/2005 Có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2004 - 2005. 64QĐ/TƯHSV Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  06 03/01/2006 Đạt giải Ba Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng “Xứng danh thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh” tỉnh Đồng Nai năm 2006. 04QĐ/SVHTT Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đồng Nai
  07 07/01/2006 Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2005 - 2006. 149QĐ/TƯHSV Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  08 07/01/2006 Giải Nhất “Liên hoan tiếng hát học sinh viên truyền hình tỉnh Bình Dương" năm 2006. Giấy Chứng nhận Đài PT-TH Bình Dương
  09 04/01/2007 Đạt thành tích xuất sắc trong vận động và tự nguyện hiến máu nhân đạo năm 2006. 782QĐ/UBNDT UBND tỉnh Đồng Nai
  10 07/01/2007 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp hiến máu nhân đạo tỉnh Đồng Nai năm 2007. HCTĐ tỉnh Đồng Nai Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
  11 11/01/2007 Cờ  “Sinh viên Lạc Hồng rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp”. TWHSV Việt Nam Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  12 03/01/2008 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng đã tích cực hưởng ứng vận động hiến máu nhân đạo năm 2007. 06/QĐ - CTĐ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
  13 04/01/2008 Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2008. 18QĐ/TƯ HSV Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  14 05/01/2008 Giải Ba Hội thi "Giọng hát vàng sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2008”. TW HSV Việt Nam Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  15 07/01/2008 Giải Ba "Liên hoan Tiếng hát học sinh sinh viên lần thứ VI Đài truyền hình Bình Dương" năm 2008. 09GCN/PTTHBD Đài PT-TH Bình Dương
  16 07/01/2008 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp hiến máu nhân đạo tỉnh Đồng Nai năm 2008. HCTĐ tỉnh Đồng Nai Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
  17 09/01/2008 Đội văn nghệ trường Đại học Lạc Hồng đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè năm 2008. 119QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
  18 09/01/2008 Có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện Hè năm 2008. 66QĐ/TƯHSV Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  19 02/01/2009 Cờ "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2003 - 2008. TWHSV Việt Nam Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  20 03/01/2009 Có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu nhân đạo năm 2008.
  08/QĐ-CTĐ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
  21 04/01/2009 Có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu nhân đạo năm 2009. 125QĐ/CTĐ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
  22 05/05/2009 Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009. 08 QĐ/TƯHSV Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  23 08/4/2010 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khen Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Lạc Hồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (Giai đoạn 2005 - 2009). 854 QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
  24 29/3/2011 Bằng khen Đạt giải Nhất Hội thi "Sinh viên Thanh lịch" Tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 năm 2011. 01 QĐKT/HSV Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,232,334       1/221