Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


NỘI DUNG

    Đoàn trường ĐH Lạc Hồng được công nhận là đơn vị dẫn đầu về Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2011 - 2012


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,232,331       1/221