Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Công văn xét chọn danh hiệu Sao Tháng giêng năm 2015 và sinh viên năm 5 tốt năm học 2013 - 2014.

1. Thông báo xét chọn tại đây

2. Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường giai đoạn 2014 – 2018. Các Đ/c tải về tại đây

3. Mẫu báo cáo thành tích Sinh viên 5 tốt

4. Mẫu báo cáo thành tích Sao Tháng Giêng

5. Mẫu tờ trình đề nghị xét chọn danh hiệu Sao Tháng giêng năm 2015 và sinh viên năm 5 tốt năm học 2013 - 2014. Các Đ/c tải về tại đây

6. Tóm tắt xét chọn danh hiệu Sao Tháng giêng năm 2015 và sinh viên năm 5 tốt năm học 2013 - 2014. Các Đ/c tải về tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  75,315       1/423