Giải thưởng cao quý

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Giải thưởng cao quý

Nguyễn Thị Phương Thảo - Giải thưởng Sao Tháng giêng năm học 2006 - 2007.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Chi đoàn 04QT1

đã vinh dự được nhận Giải thưởng cao quý Sao Tháng giêng năm học 2006 - 2007 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  59,206       1/179