Tin tức

Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023

Hình 1: Đoàn TN - Hội SV Trường Đại học Lạc Hồng
Tham dự Lễ Tổng Kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023

Tại buổi lễ Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Lạc Hồng vinh dự nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với các cá nhân và tập thể điền hình như sau:

Hình 2: Đoàn TN - Hội SV Trường Đại học Lạc Hồng
Vinh dự nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Tập thể:

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS trường Đại học Lạc Hồng

 Cá nhân:

 Đ/c Trương Lê Bảo Trinh - Bí thư Đoàn trường Đại học Lạc Hồng

Hình 3: Bằng Khen Đ/c Trương Lê Bảo Trinh - Bí thư Đoàn trường Đại học Lạc Hồng

Đ/c Chung Hoàng Minh Đức - UV.BTV Đoàn trường, Đội trưởng Đội Mùa hè xanh năm 2023

Hình 4: Bằng Khen Chung Hoàng Minh Đức - UV.BTV Đoàn trường, Đội trưởng Đội Mùa hè xanh năm 2023

 Đ/c Chung Hoàng Minh Đức - UV.BTV Đoàn trường, Đội trưởng Đội Mùa hè xanh năm 2023

 Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023

 Tập thể:

 Câu Lạc bộ Kỹ Năng trường Đại học Lạc Hồng

Hình 5: Bằng khen Câu Lạc bộ Kỹ Năng trường Đại học Lạc Hồng

 Cá nhân:

 Đ/c Lê Trọng Đại - Phó Bí thư Đoàn khoa Dược, Đội phó Đội Mùa hè xanh năm 2023

Hình 6: Bằng khen Đ/c Lê Trọng Đại - Phó Bí thư Đoàn khoa Dược, Đội phó Đội Mùa hè xanh 2023

 Đ/c Nguyễn Phùng Kim Khánh - Lớp 22QT112, khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, Đội viên Đội Mùa hè xanh năm 2023

Hình 7: Đ/c Nguyễn Phùng Kim Khánh - Lớp 22QT112, khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế
Đội viên Đội Mùa hè xanh năm 2023

 Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2023

 Tập thể:

 Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Lạc Hồng

 Cá nhân:

 Đ/c Cao Phan Quang - Chủ tịch Hội Sinh viên trường

 Đ/c Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Thông qua các cá nhân và tập thể được khen thưởng trên giúp chúng ta hình dung được sự cố gắng và nổ lực không ngừng với mục tiêu chung là phát triển công tác Đoàn - Hội trường Đại học Lạc Hồng

 

Đoàn - Hội SV Trường

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     10,033,749       1/633