Tin tức

Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ Đoàn trường đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Tại Lễ kỉ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022). Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, buổi lễ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả trong Quý I/2022, Đoàn Thanh niên trường đã giới thiệu 120 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Hình 1: Đ/c Lê Sơn Quang - Bí thư Đoàn trường đại diện Đoàn Thanh niên trường trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng (NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường tiếp nhận danh sách Đoàn viên ưu tú)

Trước đó, Đoàn Thanh niên trường cũng đã tổ chức Lớp đối tượng Đoàn cho gần 100 sinh viên chưa là đoàn viên và tổ chức kết nạp Đoàn viên mới ngay tại buổi lễ kỉ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Hình 2: Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới 

Việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Đoàn - Hội SV Trường

Trao danh sách Đoàn viên, Đoàn viên ưu tú


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        8,043,718       1/217