Tin tức

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021)

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được thành lập ngày 22/12/1944 theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Lịch sử đấu tranh vẻ vang chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng công cuộc đổi mới đất nước gắn liền với những chiến công hiển hách, sự hy sinh thầm lặng, vô giá và bất tử của những con người trung với Đảng, hiếu với dân.

Những chiến công ấy, sự hy sinh cao đẹp, thiêng liêng ấy là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và mãi mãi khắc sâu trong mỗi trái tim con người Việt Nam hôm nay và thế hệ mai sau.

 

Đoàn - Hội Sinh viên

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        7,379,914       1/158