Lý lịch khoa học

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Lý lịch khoa học

Phạm Văn Toản

 

Văn phòng:  Khoa Cơ điện – Điện tử, Cơ Sở 6

Đại học Lạc Hồng

Chức vụ:  Q. Trưởng khoa

Chuyên ngành:  Cơ điện tử

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Điện thoại:   (061) 3 951 937 hoặc 0915.637.268

Email:          toanlhu@gmail.com

1. Môn giảng dạy :

 • Công nghệ khí nén - thủy lực
 • Autocad

2. Những lĩnh vực đang nghiên cứu

 • Thiết kế máy công nghiệp
 • Công nghệ sấy

3. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì:

Stt

Tên đề tài

Cấp đề tài

Năm nghiệm thu

Mức đánh giá

1.

Thiết kế và thi công máy lắp ráp tự động Limiter a Tape Gear Whiper rush Trường2010

Áp dụng tại công ty Plus – Việt Nam, khu công nghiệp 2 Biên Hòa.

2.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lắp ráp tự động head base wh-ppTrường2011Áp dụng tại công ty Plus – Việt Nam, khu công nghiệp 2 Biên Hòa.3.Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Hệ thống lắp ráp core và Bobbin SSRTrường2012Áp dụng tại công ty Nec/To-Kin – Việt Nam, khu công nghiệp Loteco Long Bình, Đạt giải nhì giải thưởng sáng tạo - khoa học công nghệ Việt Nam 2013.4.Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Hệ thống lắp ráp core và Bobbin SS11Trường2013Áp dụng tại công ty Nec/To-Kin – Việt Nam, khu công nghiệp Loteco Long Bình.5.Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sắp xếp chi tiết đệm và sản phẩm mpc vào khuôn tự độngTrường2014Áp dụng tại công ty Nec/To-Kin – Việt Nam, khu công nghiệp Loteco Long Bình.6.Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy dán 2 nửa viên kẹo sáo tự độngTrường2014Máy đã được chế tạo thành công và chuyển giao cho công ty Phát Thành Hưng đưa vào sản xuất.

 

        4. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

Stt

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Năm

Giải thưởng

 1.  

Thiết kế hệ thống khoan gỗ tự động cho DNTN Kim Long

Nguyễn Thành Chung

Lưu Đăng Khoa

2010Giải nhì cấp trường.

 1.  

Thiết kế và thi công máy lắp ráp tự động LIMITER A TAPE GEAR WHIPER RUSH

Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn văn Dũng

2011

Giải nhất cấp trường - Giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 201.

 1.  

Thiết kế và chế tạo máy lắp ráp tự động head base wh-pp

Hoàng Văn Tới

Bùi Ngọc Đức

2012Giải nhất cấp trường - Giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2012 - Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

 1.  

Thiết kế chế tạo máy lắp ráp máy lắp ráp móc nhựa

Lý Sĩ Hoàng Phúc

Nguyễn Văn Dũng

2013Giải nhì cấp trường - Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2013

 1.  

Thiết kế chế tạo máy cắt Nilon thành sợiLê Tuấn Anh2013Giải ba cấp trường - Giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2014

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sắp xếp chi tiết đệm và sản phẩm mpc vào khuôn tự động

Lý Văn Tháo

Nguyễn Văn Chấn

2014Giải nhất cấp trường - Giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2014 - Giải khuyến khích giải thưởng sáng tạo - khoa học công nghệ Việt Nam 2014

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy dán 2 nửa viên kẹo sáo tự động

Biện Công Thuần

Nguyễn Minh Hải

2014

Giải nhất cấp trường - Giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2014 

 1.  

Sửa Chữa Và Nâng Cấp Bộ Điều Khiển Cho Tay Máy Robot Swing Và Tay Máy Robot Harmo

Đinh Văn Đài

Nguyễn Thành Trung

2014Giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2014 

       5. Các bài báo khoa học đã công bố:

[1]   Nguyễn Ngọc Phương, Phạm Văn Toản, Lê Phương Trường, “Máy láp ráp tự động chi tiết chốt và bánh răng trong băng xóa”, Hội nghị cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, Việt Nam, 2012, trang 717

[2]  Nguyễn Ngọc Phương, Phạm Văn Toản, Lê Phương Long, “Hệ thống tự động ứng dụng trong máy lắp ráp sản phẩm cuộn cảm”, Hội nghị cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, Việt Nam, 2012, trang 723.

[3]   Phạm Văn Toản, Ngô Thanh Bình, “Thiết kế và chế tạo máy lắp ráp móc nhựa tự động”, Tạp chí cơ khí Việt Nam, 2014, trang 40.

[4]   Phạm Văn Toản, Ngô Thanh Bình, Lý Văn Tháo “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sắp xếp chi tiết vào khuân tự động”, Hội nghị cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7, Việt Nam, 2014, trang 374.