Tin tức

Tuyên dương 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm học 2023 - 2024

Trong năm học 2023 - 2024, để tuyên dương những đóng góp và phấn đấu của các tập thể và các nhân trong phát triển công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường. Ngày 29/6/2024 tại Phòng B203, trường Đại học Lạc Hồng, BTV Đoàn trường đã tổ chức Buổi lễ Tuyên dương, Khen thưởng cho 13 tập thể và 17 cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội. Cụ thể như sau:

*Tập thể:

1. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Cơ Điện - Điện tử

2. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

3. Chi Đoàn 21QT112 Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

4. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Đông phương học

5. Chi Đoàn 22DN111 Khoa Đông phương học

6. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Dược

7. Chi Hội 20DS112 Khoa Dược

8. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh

9. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

10. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

11. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Tài chính Kế toán

12. BCH Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Kỹ thuật Công trình

13. Chi Đoàn Cơ Quan

* Cá nhân:

1. Nguyễn Minh Vũ - Bí thư Đoàn Khoa Cơ điện - Điện tử

2. Hồ Phước Lộc Thiêng- Phó Bí thư - Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Cơ điện - Điện tử

3. Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư - Chi Hội trưởng LCH Sinh viên Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

4. Phạm Thị Võ Hồng Diệu - Ủy viên BCH Đoàn Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

5. Hoàng Thị Ngọc - Uỷ viên BCH Liên chi hội Sinh viên khoa Đông phương học

6. Ngô Thị Bích Ngân - Ủy viên BCH Đoàn khoa Đông phương học

7. Châu Trần Quang Anh - Phó chủ tịch LCH Sinh viên khoa Đông Phương học

8. Lê Trọng Đại - Bí thư Đoàn Khoa Dược

9. Lê Thị Hồng Ánh - Phó Bí thư Đoàn Khoa Dược

10. Vũ Lương Hoài Linh - Uỷ viên BCH Đoàn Khoa Ngôn ngữ Anh.

11. Trần Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin

12. Trần Minh Hiếu - Phó bí thư Đoàn Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

13. Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đoàn Khoa Tài chính Kế toán

14. Đặng Ngọc Duy - Ủy viên BCH Đoàn Khoa Kỹ thuật Công trình

15. Nguyễn Hồng Quý - Bí thư Chi Đoàn Cơ Quan

16. Nguyễn Linh Quốc Bảo - Thành viên CLB Kỹ Năng

17. Nguyễn Thị Mỹ Giang - Thành viên CLB Văn Nghệ

 

Đoàn - Hội SV Trường

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     10,033,728       1/629