Tin tức

Lớp Cảm tình Đoàn chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp Cảm tình Đoàn năm học 2021 – 2022 cho hơn 100 thanh niên ưu tú vào sáng ngày 18/3/2022 tại Cơ sở 3 Trường Đại học Lạc Hồng.

Tại Lớp cảm tình Đoàn các bạn sinh viên là thanh niên tiêu biểu tại các chi đoàn đã được nghe phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, bồi dưỡng thêm kiến thức về công tác Đoàn, tuyên truyền giáo dục về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi,… Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước. 

 

Đoàn - Hội Sinh viên

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        7,385,507       1/276