Tin tức

Mùa thu của 76 năm về trước - "Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt"

CHÀO MỪNG 76 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2021) 

Mùa thu 76 năm về trước, dân tộc Việt Nam đã làm nên một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, từ thân phận nô lệ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành dân tộc tiên phong ở Đông Nam Á lật đổ ách áp bức của chủ nghĩa thực dân và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Từ dấu mốc vĩ đại đó, lịch sử dân tộc Việt Nam sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết triệu người như một của nhân dân ta. Cũng với Tuyên ngôn 2/9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mình.

 

Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2/9 sẽ đời đời bất diệt. Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy mãi là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do.

 

Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong nước hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng. Dù cho năm tháng qua đi, nhưng tinh thần của Tuyên ngôn độc lập 2/9 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân nước Việt Nam hôm nay và mai sau.

 

Đoàn - Hội Sinh viên

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        7,493,215       1/202