Tin tức

Cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911) và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941), Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
🔸Đối tượng tham gia: Kính mời các bạn Sinh viên và quý Thầy, Cô LHU tham gia
🔸Thời gian:
-Trả lời 5 câu hỏi đến 8g00, 18/5/2021
-18/5/2021: Công bố kết quả cuộc thi
-19/5/2021: Trao giải cuộc thi
🔸Kết quả dựa trên:
1.Trả lời đúng
2.Dự đoán số người trả lời đúng
3.Thời gian trả lời (sớm hơn)
🔸Tham gia cuộc thi tại đây: http://bit.ly/lhu_thitimhieuvehochiminh

 

Đoàn - Hội Sinh viên

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        8,029,383       1/221